Lange motocentrum

Vår 2020 AS Tartu Ehitus byggt helt nytt 5300 kvm motocentrum, med  450m långt och 6m bred, inne go-kart racebana i Tartu län, Lange.  
SeiCom tillverkade och installerade dit olika färg PVC fönster och huvudingångs dörrar av aluminium.