Integritetsvillkor

Vårt mål är att erbjuda er kvalitetsfönster och -dörrar med speciallösningar genom en användarvänlig webbsida. Den grunden utgår vi ifrån även vid inhämtning och behandling av era personuppgifter.
Vi har sammanställt detta dokument med våra integritetsvillkor för att förklara vilken information vi hämtar in om våra användare och för vilka syften. Vi gör vårt bästa för att framföra våra ståndpunkter så lättförståeligt och tydligt som möjligt.

Vi hämtar in data på följande sätt:

 1. När ni delar någon information med oss eller ger oss rätt att hämta in den genom att använda Seicom.ee:s webbutik ber vi er som Användare att godkänna användningen av inhämtad data om er. De data som hämtas in om er är:
  – Förnamn,         
  – Efternamn,      
  – Telefonnummer,          
  – E-postadress, 
  – Leveransadress (gata, hus- och lägenhetsnummer, kommun, postnummer).
  Inhämtad data omfattar även information om produkter och tjänster som Användare har köpt.
 2. När tjänsten används hämtar webbsidan även teknisk information via s.k. kakor.Kakor

Vi tar fram och spar Användares kakor i syfte att göra vår webbutik mer användarvänlig. Kakor är små textfiler som skickas till och sparas i Användarens dator av webbsidor som Användaren besöker. Kakorna sparas i Användarens webbläsares filkatalog. Om Användaren har besökt samma webbsida tidigare läser webbläsaren kakfilen och skickar nödvändig information till den enhet som har sparat kakfilen. Kakor kan tas bort i webbläsaren genom webbläsarens inställningar. Mer information om användning av kakor hittar ni på adressen www.aboutcookies.orgI vilka syften använder vi kakor

 • Kundvagnens innehåll – När Användaren spar sina varor i kundvagnen behöver han/hon inte tänka på att gjorda val försvinner efter att webbläsaren stängs och kan fortsätta från samma ställe vid nästa besök.
 • Inloggningsstatus – Användarens inloggningsuppgifter sparas, vilket innebär att vid Användarens upprepade besök sker inloggning till webbutiken automatiskt, utan att någon upprepad kontroll behövs.
 • Google Analytics – Användarens uppgifter sparas i syfte att samla användarstatistik. I Google Analytics’ uppgifter sparas även Användarens IP-adress. Statistiken ger oss en översikt av Användares beteendemönster, hjälper att få fram vilka brister webbsidan har och göra vår webbutik personligare och användarvänligare på sikt.Vad använder vi insamlad data för

Vi använder inhämtad information för tillhandahållande av våra tjänster. Därav hämtar vi aldrig in några sådana uppgifter om Användare som inte behövs för tjänstens tillhandahållande. De inhämtade uppgifterna om Användarna är vid behov åtkomliga för:

 • Användaren
 • Produktionsledare
 • Webbadministratören
 • Partnern som tillhandahåller frakttjänster

Alla våra partners delar samma principer som gäller för oss och behandlar Användarnas personuppgifter på samma grunder. För att skydda Användarens intressen sker behandling av personuppgifter hos olika berörda parter endast grundat på avtal.

Vi använder våra kunders uppgifter i produktions-, fakturerings- och redovisningssyften.

Våra logistikpartners behöver Användarnas uppgifter för tjänstens tillhandahållande. Utan inhämtning av viktiga nyckeldata är det omöjligt för oss att tillhandahålla tjänsterna.

Inhämtning av statistiska uppgifter sker i Användarens intressen för att kunna erbjuda en användarvänligare tjänst och en problemfri funktion av webbsidan. Statistiska uppgifter låter oss att analysera Användarnas beteendemönster vid webbtjänstens användning genom information om vilka innehållssidor används mest och var Användarna stöter på brister.Direkt marknadsföring

Vid intresse skickar vi nyhetsbrev till Användarna med uppdaterad information om våra produkter, tjänster och villkor. För att få nyhetsbrev måste Användaren först ge sitt medgivande till det. Om Användaren inte längre vill ha marknadsföringsmeddelanden kan dessa stoppas genom att klicka på en länk i meddelandet eller sicka en begäran om avprenumerering på utskick till andmekaitse@seicom.ee

Om personupgifter används i direktmarknadsföringssyften har Användaren rätt att när som helst kräva att behandling av hans/hennes personuppgifter både i primära och sekundära syften ska upphöra, genom att skicka ett meddelande till vår kundsupport på andmekaitse@seicom.eeHur och när lämnar vi ut uppgifterna

SeiCom är en internationell tjänsteleverantör. Genom att använda våra tjänster godkänner ni att era uppgifter kan användas för tjänstens tillhandahållande utanför ert hemland.

All information som förknippas med Användaren är åtkomlig endast för Användaren, produktionsledare, webbadministratören och partnern som tillhandahåller frakttjänster.

SeiCom delar Användarens personuppgifter med myndigheter om det finns skälig grund att tro att Användaren agerar i brottsliga syften som kan skada företaget eller andra Användare.

All kommunikation med banker i betalningssyfte sker krypterat för att garantera Användarens bankuppgifters säkerhet. Webbutiken saknar åtkomst till kundernas bankuppgifter.

Vid övriga fall utlämnas personuppgifter till tredje man endast vid medgivande från personens vems uppgifter det rör sig om.Hur länge spar vi informationen om Användaren

Inhämtad data används aktivt i Kundens intressen under perioden när datans användning är nödvändig för att uppnå målet med tjänstens tillhandahållande. Med beaktande av kundens intressen är inte perioden för datasparande tidsbegränsad. Uppgifterna raderas efter kundens skriftliga begäran som ska skickas till adressen andmekaitse@seicom.ee När uppgifterna raderas utförs samma procedur i alla berörda system, inklusive våra och våra partners backup-kopior.Era rättigheter som Användare vad gäller behandling av era uppgifter

Som kund har ni rätt att när som helst se vilka personuppgifter om er vi behandlar genom att skicka en förfrågan till andmekaitse@seicom.ee Den rätten kan begränsas av gällande lagbestämmelser.

Användaren har rätt att när som helst återkalla sitt medgivande till behandling av hans/hennes personuppgifter förutom vid fall när behandling av personuppgifter enligt lag är tillåten utan ert medgivande. Medgivandets återkallelse påverkar inte lagligheten av den databehandling som skett innan medgivandets återkallelse. 

Om ni anser att era personuppgifter inte behandlas i den ordning som avtalsvillkoren eller lagen föreskriver har ni rätt att begära att tjänstens tillhandahållare Seicom ska upphöra med behandling av era personuppgifter, stoppa åtkomsten till och radera de inhämtade uppgifterna. För att göra det skicka en begäran till tjänstens tillhandahållare SeiCom på adress andmekaitse@seicom.ee eller kontakta estniska Dataskyddsinspektionen www.aki.eeHur ni kan kontakta oss

Har ni några frågor om våra integritetsvillkor är ni alltid välkomna att kontakta oss: