TÜ Delta keskus

2020a. alguses valmis Tartus TÜ Delta keskus, mis koosneb õppe- ja teadushoonest ning ettevõtlusmajast. Ehitajaks oli AS Ehitustrust.
SeiCom OÜ tootis ja paigaldas ettevõtlusmajale alumiiniumfassaadi ja alumiiniumaknad (48dB Rw+Ctr) ning kahte hoonet ühendavatele galeriidele alumiiniumfassaadi.